Luigi Cornaro

Luigi Cornaro - Wikipedia

Discourses on a Sober and Temperate Life by Luigi Cornaro

“…gerontologen Steven Austads efterforskningar visar att han snarare dog 83 år gammal.” Egen intervju med Steven Austad.

A History of Ideas about the Prolongation of Life: The Evolution of Prolongevity Hypotheses to 1800 - Gerald Gruman

A History of Ideas about the Prolongation of Life: The Evolution of Prolongevity Hypotheses to 1800 on JSTOR

Självbetraktelser - Marcus Aurelius

Självbetraktelser av Marcus Aurelius (Kartonnage)

Humoralpatologi - Wikipedia

De longitudine et brevitate vitae (Om livets längd och korthet) - Aristoteles

ON LONGEVITY AND SHORTNESS OF LIFE

Om tingens natur - Lucretius

Om tingens natur - Wikipedia