Podcasten The Drive med Peter Attia hittar du här:

The Peter Attia Drive Podcast - Peter Attia

“Studier på möss med ungefär det här upplägget har visat att den fasteimiterande dieten…”

Fasting-mimicking diet prevents high-fat diet effect on cardiometabolic risk and lifespan - Nature Metabolism

“…lyder en genomgång av ett stort antal metaanalyser”

Exercise/physical activity and health outcomes: an overview of Cochrane systematic reviews - BMC Public Health

Peter Attia använder en metod han kallar ‘backcasting’”…

Strength and stability are essential for longevity - Peter Attia

Art of Training.

“Att viktträna, har biokemisten och kroppsbyggaren Layne Norton sagt…”

The value of habits, consistency, and resilience with Layne Norton, Ph.D. - Peter Attia

IMG_5476.jpg