“…Nick Boströms vedertagna begrepp – superintelligenta…”

Superintelligens

En annan riktigt bra bok i ämnet artificiell intelligens och dess möjligheter och risker är Olle Häggströms Tänkande Maskiner.

Tänkande maskiner

Eller varför inte Stuart Russells Human Compatible.

Human Compatible

“Författaren och teknikentreprenören Rob Reid, som på senare år ägnat mycket tid åt att varna för riskerna med biovapen…”

https://www.ted.com/talks/rob_reid_how_synthetic_biology_could_wipe_out_humanity_and_how_we_can_stop_it?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

“Under 2011 lyckades forskare vid två olika högsäkerhetslabb mutera H5N1…”

EXCLUSIVE: Controversial experiments that could make bird flu more risky poised to resume

“I juli 2022 rapporterade företaget att deras AI- system…”

Insilico Medicine identified multiple new targets for amyotrophic lateral sclerosis (ALS) using its AI-driven target discovery engine

“Hans ambition är att utveckla AI-baserade åldersklockor…”